Menu Zamknij
Sejmoskop

Zweryfikuj jak skuteczny jest Twój przedstawiciel w Sejmie.

hero-sejmoskop
Sejmoskop

Zweryfikuj jak skuteczny jest Twój przedstawiciel w Sejmie.

hero-sejmoskop-mobile

Moja rola

 • Przeprowadzenie researchu.
 • Stworzenie strategii produktu.
 • Zaprojektowanie rozwiązania.

 

Problemy do rozwiązania

 • Trudność w sprawdzeniu jak efektywny jest Poseł.
 • Brak wiedzy nad czym aktualnie pracuje konkretny Poseł.
 • Niska świadomość w wyborze kandydata w wyborach do samorządu/Sejmu.
1. RESEARCH

In-depth interviews (IDI)

Prowadząc wywiady weryfikowałem, czy istnieje potrzeba sprawdzenia pracy samorządowca, oraz jakimi sposobami posługują się badani w celu takiej weryfikacji. Badałem nie tylko weryfikację Posłów, ale również przedstawicieli w samorządach. Przeprowadziłem łącznie 6 wywiadów IDI, poprzedzonych rekrutacją.

Kryteria doboru respondentów:

 • Aktywny wyborca;
 • Osoba wiedząca czym jest społeczeństwo obywatelskie;
 • Opcjonalnie: działacz, miejski aktywista;

Pytania badawcze:

 • Z jakich źródeł zbierasz informację o politykach (np. przed wyborami)?
 • Ile wysiłku włożyłbyś w znalezienie informacji o polityku?
 • Skąd dowiadujesz się o tym co robi/zrobił Twój samorząd?
 • Jak definiujesz wiarygodne źródło informacji?
 • Jakie znasz metody dialogu z samorządowcem? Kiedy byś ich użył/użyła?
Bo ważne jaki to jest człowiek (kandydat),
również prywatnie – musi być etyczny.
Natalia

Persony

Bazując na danych uzyskanych podczas Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych stworzyłem Persony. Służyły one jako podpowiedz przy podejmowaniu decyzji. Zdecydowanie bardziej, niż dane demograficzne, przydatne były informacje o motywacji, czy celach persony. Persony były również pewnego rodzaju skróconym zapiskiem z wyników badań.

Opis person.

Value Proposition Canvas

W celu zdefiniowania istotnych dla użytkownika wartości produktu, wykorzystałem narzędzie VPC. Narzędzie pozwoliło również określić, czy produkt ma szansę odpowiedzieć na bolączki użytkownika. Arkusz wypełniłem podejściem User Driven (od prawej strony do lewej) – posiadałem sporą ilość informacji o użytkowniku przy jednoczesnym braku istniejącego produktu. W trakcie prac okazało się, że aplikacja może realizować różne cele, należało zatem wyraźnie określić priorytety i zaznaczyć cele poboczne.

Aplikacja odpowie na następujące potrzeby:

 • poczucie dobrze podjętej decyzji w wyborach,
 • łatwy, szybki dostęp do głosowań w interesujących użytkownika sprawach,
 • ograniczenie szumu informacyjnego.

Lean Canvas

Do stworzenia strategii UX wykorzystałem narzędzie Lean Canvas. Jest to odmiana Business Model Canvas przeznaczona dla startupów. Główną różnicą jest zorientowanie Lean Canvas na najszybsze i najskuteczniejsze stworzenie rozwiązania.

Ważnym miernikiem sukcesu będzie m.in. aktywność Posłów wewnątrz aplikacji. Przewagą konkurencyjną będzie stosowanie tzw. „prostego języka”, niestety wiąże się to z dodatkowym kosztem utrzymywania pewnego rodzaju redakcji.

Mimo struktury non-profit, potencjalnym źródłem przychodu może być prośba o wpłatę darowizny na konto. Twórcy aplikacji mogą również spróbować zwrócić się o wsparcie do fundacji rozwijających ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Uzupełniony arkusz Lean Canvas

Analiza konkurencji

W ramach analizy konkurencji bezpośredniej, badałem m.in: stronę Sejmu RP, sprawozdania poselskie online (strony różnych Posłów).
Konkurencją pośrednią są mass media (wp.pl, ale również prasa i telewizja) oraz strony rządowe innych państw (np. senate.us)
Okazało się, że pomijając formę aplikacji, tworzony produkt znajdzie się na „błękitnym oceanie” nie posiadając bezpośredniej konkurencji.

Cechy, na które trzeba szczególnie uważać tworząc aplikację to:

 • brak podania źródeł,
 • brak punktów odniesienia dla tematów,
 • trudność w odszukaniu konkretnego tematu.
2. DEFINIOWANIE

Activities / Objects / Features

Narzędzie Activities/Objects/Features posłużyło mi do rozpisania ekranów oraz elementów interfejsu, potrzebnych do wykonania konkretnego zadania przez użytkownika. W trakcie upraszczania ścieżki dostępu do informacji, pojawił się pomysł na tak zwany „scoring” – pokazywanie parametrów za pomocą średniej ważonej.
Dalsze uzupełnianie arkusza AOF pozwoliło na zaobserwowanie powtarzania się kluczowych elementów.

Red Routes

Odpowiednio dla każdej ścieżki, aktywności rozpisanej w narzędziu AOF skorzystałem z narzędzia Red Routes. Narzędzie pozwoliło na ustalenie priorytetów, które funkcjonalności są najistotniejsze dla użytkownika. Właśnie te elementy zostaną uwzględnione w wersji MVP, oraz w pierwszym prototypie i testach użyteczności. Taka selekcja pozwoli na dopracowaniu kluczowych aspektów i funkcjonalności.
Kluczowe funkcjonalności:
 • wyszukiwarka,
 • pokazanie wyników głosowania,
 • informacje na temat nadchodzących głosowań,
 • filtrowanie za pomocą spraw ważnych dla użytkownika,
 • scoring – szybkie podsumowanie pracy Posła,
 • procent wykonania planu wyborczego,
 • wyniki Posła na tle sejmu.

User Flow

Tworząc User Flows rozpisałem kroki przez które będzie przechodził użytkownik wykonując konkretne zadania:
 • Sprawdzenie jak głosował Poseł na wybrany temat?
 • Porównanie aktywności posłów z Twojego okręgu.
 • Pomoc w wyborze kandydata przed wyborami.
Struktura aplikacji okazała się bardzo złożona pod względem informacji, które należy dostarczyć użytkownikowi na pojedynczym ekranie. Jednocześnie każdy Flow starałem się maksymalnie uprościć i skrócić, tak, żeby była możliwość szybkiego dotarcia do wybranej informacji

Flowchart

Krzyżując User Flows i dodając brakujące ekrany rozpisałem Flow Chart aplikacji. Jednym z elementów diagramu, było zaznaczenie ścieżki, która będzie pojawiała się wyłącznie przed wyborami. Jest to wartość dodana, o bardzo dużej wadze dla przyszłych użytkowników. Mimo dużej ilości informacji i danych, cała struktura nie jest przesadnie skomplikowana. Wyróżniłem kilka ekranów które mogą posłużyć za „szablony” dla innych podstron.

Rozpisany Flowchart aplikacji.

3. PROJEKTOWANIE

Prototyp

W oparciu o wcześniejsze narzędzia i rozproszone pomysły wykonałem interaktywny prototyp wykorzystując Axure RP.Aby zróżnicować dużą ilość tekstu na ekranie wprowadziłem kilka dodatkowych środków graficznych. Podyktowane to było sposobem, w jaki konsumujemy teksty umieszczone na ekranie. W ten sposób prototyp był bardziej rozbudowany, niż typowa makieta niskiej wierności.

Prototyp wersji mobilnej.

Badanie użyteczności

Do wykonania testu przygotowałem smartfon z prototypem korzystając z Axure Share. Celem badania było wychwycenie i poprawienie błędów użyteczności oraz sprawdzenie jak użytkownicy odnajdują się w architekturze informacji.

W trakcie testów okazało się, ze architektura informacji jest logiczna i intuicyjna dla użytkowników, chociaż różniły się sposoby docierania do tych samych informacji. Do testów zrekrutowani zostali zarówno użytkownicy wpisujący się w Personę, jak i osoby o niskim zaangażowaniu politycznym. W ten sposób miałem porównanie czy występują duże różnice w sposobie użytkowania (np. ze względu na użyte słownictwo).

Niektóre zmiany w interfejsie po badaniu użyteczności.

Podsumowanie

 • Projekt zebrał bardzo pozytywne opinie, jednak należy pamiętać, że deklaracja nie koniecznie wiąże się z późniejszym faktycznym zachowaniem.
 • Mocne badania eksploracyjne pozwoliły na stworzenie nie tylko produktu, ale również modelu biznesowego czy sprawdzeniu potencjalnych kierunków rozwoju aplikacji.
 • Początkowy pomysł uległ zmianie pod wpływem wywiadów z użytkownikami (IDI) i zaobserwowaniu jakiego oprogramowania mogą potrzebować.
 • Analiza konkurencji pozwoliła na skonfrontowanie pomysłu z istniejącą konkurencją. To narzędzie miało bardzo duży wpływ na stworzenie wartości, której jeszcze nie ma na rynku.
Adam Klimas
Adam Klimas
Kontakt
klimas.adam1@gmail.com
linkedin.com/in/adam-klimas